ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Η βεβαίωση νομιμότητας μηχανικού είναι  ένα έγγραφο το οποίο επιβάλλεται σε κάθε μεταβίβαση ή την σύσταση  εμπράγματος δικαιώματος σε ακίνητο συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα.

Η βεβαίωση μηχανικού έχει ισχύ 2 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της.

Η βεβαίωση μηχανικού πιστοποίει ότι στο ακίνητο δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή ότι οι αυθαίρετες κατασκευές έχουν δηλωθεί και τακτοποιηθεί νόμιμα.

Σε περίπτωσης τακτοποίησης, με την πληρωμή τουλάχιστον του 30% του προστίμου μπορεί να γίνει οποιαδήποτε συμβολαιογραφική πράξη.

Για την έκδοση της βεβαίωσης απαιτούνται τα έξης δικαιολογητικά :

 • Συμβόλαια ιδιοκτησίας ακινήτου
 • Στέλεχος οικοδομικής άδειας
 • Εγκεκριμένα σχέδια φακέλου οικοδομικής άδειας
 • Τοπογραφικό διάγραμμα
 • Διάγραμμα κάλυψης
 • Κάτοψη ακινήτου
 • Τομή ακινήτου

Στοιχεία ιδιοκτήτη και ακινήτου:

 • Πλήρης διεύθυνση ακινήτου
 • Διακριτικά ιδιοκτησίας
 • Ακριβής επιφάνειας ακινήτου
 • Λόγος έκδοσης βεβαίωσης Μηχανικού
 • Στοιχεία ιδιοκτητών
 • Φορολογικά στοιχεία ιδιοκτητών

Η βεβαίωση μηχανικού αντικαθίσταται απο την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, αλλά μέχρι της 31/1/2022 για τις κατηγορίες αυθαιρέτων απο 1-4 μπορεί να γίνονται δικαιοπραξίες που έχουν ως αντικείμενο την μεταβίβαση, σε περίπτωση που η βεβαίωση Μηχανικού έχει υπογραφεί πριν τις 31/12/2020.

Επικοινωνία

Kοινωνικά δίκτυα

Company Inc.

Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ

Αρχιτεκτονικές εφαρμογές, Κατασκευές και Ανάπτυξη