04-02-2022. Συστάσεις σε τεχνικά ζητήματα από ΤΕΕ & ΥΠΕΝ • ΠΕΑ, Θέρμανση, Κουφώματα κλπ.

 1. Πώς υπολογίζεται η απαιτούμενη ισχύς του συστήματος θέρμανσης στην περίπτωση που δεν έχει εκπονηθεί μελέτη θέρμανσης;
 2. Πως καθορίζεται στα πλαίσια υπολογισμού του ΠΕΑ η επιλέξιμη δαπάνη του συστήματος θέρμανσης;
 3. Μπορούν να επιλεγούν Α/Θ αέρα – αέρα, διαιρούμενου τύπου (split-units) ως σύστημα θέρμανσης; Σε αυτήν την περίπτωση πώς γίνεται ο καθορισμός της επιλέξιμης δαπάνης στα πλαίσια υπολογισμού του ΠΕΑ;
 4. Υπάρχει περίπτωση κατά την υλοποίηση παρεμβάσεων να γίνει νομίμως τροποποίηση διαστάσεων των ανοιγμάτων. Είναι επιλέξιμα τα κουφώματα σε ανοίγματα που αλλάζουν μέγεθος μετά τις προτεινόμενες επεμβάσεις;
 5. Στον όροφο πάνω από την υπό ένταξη κατοικία υπάρχει ημιτελής κατοικία (στη φάση τοιχοποιίας χωρίς κουφώματα), οπότε για τις ανάγκες της επιθεώρησης η πλάκα οροφής που συνορεύει με την ημιτελή κατοικία του άνω ορόφου λαμβάνεται ότι είναι σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα. Ενώ γίνεται υπαγωγή στο πρόγραμμα, ο ιδιοκτήτης της ημιτελούς κατοικίας του άνω ορόφου προτίθεται να την αποπερατώσει. Σε αυτήν την περίπτωση το Β΄ΠΕΑ που θα εκδοθεί θα έχει άλλη συνοριακή συνθήκη. Αυτό επηρεάζει την υπαγωγή στο πρόγραμμα

29-01-22. Συνεχεια για το "εξοικονομω '21"...

Μπαίνει στην τελική ευθεία και  κορυφώνεται η «μάχη» των αιτήσεων. 

 • Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε στις 13 Δεκεμβρίου 2021 και έληγε στο τέλος Ιανουαρίου 2022. Όμως με επίσημη ανακοίνωση του ΥΠΕΝ δόθηκε παράταση 15 ημερών.
 • Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων;
 • Τι επιδοτείται από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021»;
 • Ποια είναι τα ποσοστά βαρύτητας, που θα καθορίζουν την επιλεξιμότητα της αίτησης;
 • Τι επιδοτείται από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021»;
 • Ποια είναι τα ποσοστά βαρύτητας, που θα καθορίζουν την επιλεξιμότητα της αίτησης;
 • Ποια νοικοκυριά μπορούν να επιδοτηθούν και πόσο;
 • Ποιες αιτήσεις θα κριθούν επιτυχώς;  
 • Τι πρέπει να προσέξει ο ενδιαφερόμενος κατά την υποβολή της αίτησής του;

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ

Ενεργοποιείται από την Τρίτη 2 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00 στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» η φάση υποβολής δικαιολογητικών. Η φάση αυτή είναι ενιαία για όλους τους τύπους αίτησης και ανεξαρτήτως περιφέρειας.

Σύμφωνα και με τον Οδηγό του Προγράμματος, οι αιτήσεις που έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής και βρίσκονται σε κατάσταση «Υποβολής Δικαιολογητικών» θα λάβουν προθεσμία τριάντα (30) ημερών κατά την οποία θα πρέπει να αναρτηθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

 Σημειώνεται ότι για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί αλλά έχουν χαρακτηριστεί ως «ειδική περίπτωση» υποβολής θα πρέπει να προηγηθεί ο έλεγχός τους και επομένως αυτές δεν θα ενταχθούν τώρα στη φάση υποβολής δικαιολογητικών.

  Επίσης, η υποβολή αιτήσεων τύπου Α και Β για Πολυκατοικίες στην πλατφόρμα του προγράμματος θα είναι διαθέσιμη ως την Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021, και ώρα 14.00.

 Με το πέρας της περιόδου υποβολής δικαιολογητικών, όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω, και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι, η υποβολή αιτήσεων για πολυκατοικίες θα ενεργοποιηθεί εκ νέου.

 Το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ με συγχρηματοδότηση Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επικοινωνία

Kοινωνικά δίκτυα

Company Inc.

Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ

Αρχιτεκτονικές εφαρμογές, Κατασκευές και Ανάπτυξη