ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κατατάσσει το κτήριο ή τη κτηριακή μονάδα σε ενεργειακή κλάση. Είναι, ουσιαστικά, η απεικόνιση της ενεργειακής κατάταξης του κτηρίου.

Στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης αναγράφονται-μεταξύ άλλων-τα εξής:

– γενικά στοιχεία του κτηρίου (πχ διεύθυνση)

– ο αριθμός εγγραφής του ΠΕΑ, ο οποίος είναι μοναδικός για κάθε κτήριο ή κτηριακή μονάδα

– η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση της πρωτογενούς ενέργειας του κτηρίου ή της κτηριακής μονάδας

– η ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας

– η τελική χρήση της ετήσιας κατανάλωσης της ενέργειας

– η πραγματική τελική ετήσια κατανάλωση ενέργειας

– ο συνολικός αριθμός των ετήσιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

– συστάσεις για παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, τις οποίες συντάσσει ο ενεργειακός επιθεωρητής.

– Το όνομα του ενεργειακού επιθεωρητή που έκανε την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού

– Τη περιγραφή του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε για να γίνει η έκδοση του ΠΕΑ

Το ενεργειακό πιστοποιητικό (ΠΕΑ) έχει διάρκεια για δέκα (10) έτη.

Χρειάζεται να προχωρήσουμε στη διαδικασία έκδοσης ΠΕΑ:

 • Για όλα τα κτήρια ή κτηριακές μονάδες που είναι υπό κατασκευή
 • Για όλα τα κτήρια ή κτηριακές μονάδες που είναι προς πώληση
 • Για όλα τα κτήρια ή κτηριακές μονάδες που είναι προς εκμίσθωση

ü Να σημειωθεί εδώ ότι η εξαίρεση των ακινήτων κάτω των 50τμ έχει πάψει να ισχύει από την 1/1/2016. Επομένως, χρειαζόμαστε Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για όλα τα ακίνητα ανεξαρτήτως τετραγωνικών.

ü Τα ακίνητα που έχουν χρήση παραθεριστικής κατοικίας ΔΕΝ εξαιρούνται από την υποχρεωτική έκδοση ΠΕΑ.

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ή ενεργειακό πιστοποιητικό (ΠΕΑ) πρέπει να εκδίδεται πριν την μίσθωση του ακινήτου. Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ενεργειακού πιστοποιητικού πρέπει να αναγράφεται σε κάθε μισθωτήριο έγγραφο.

Δεν είναι απαραίτητη η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού για τα κτήρια στα οποία η κατανάλωση ενέργειας δεν αφορά την άνεση των χρηστών τους ή έχουν χρήση όπως:

 1. Βιοτεχνία, 2.Βιομηχανία, 3. Εργαστηρίου, 4. Αγροτική, 5. Εργαστηρίου, 6. Αποθήκης, 7. Στάθμευσης αυτοκινήτων (πάρκινγκ), 8. Πρατήρια υγρών καυσίμων, 9. Μνημεία, 10. Κτήρια που χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας, 11. Κτήρια με προσωρινή χρήση που δεν ξεπερνάει τα δύο έτη

Οι ενεργειακές κλάσεις του ΠΕΑ 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (Κ.Εν.Α.Κ.) οι 9 κατηγορίες που μπορεί να καταταχθεί το κτήριο ή η κτηριακή μονάδα είναι οι εξής:

 1. Α+ ( η ανώτερη ενεργειακά κατηγορία), 2.Α, 3. Β+, 4. Β, 5. Γ, 6. Δ, 7. Ε, 8. Ζ, 9. Η ( η χαμηλότερη ενεργειακή κατηγορία)

Τα δικαιολογητικά για την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού είναι τα εξης:

Για ακίνητα που έχουν ανεγερθεί πριν το 1983 δικαιολογητικά για την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού είναι τα εξής:

Προαιρετικά:

 1. Το φύλλο συντήρησης λέβητα
 2. Αντίγραφο της δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (εάν το έχουμε δηλώσει ή αν υπάρχει).

Για έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού μετά το 1983 χρειαζόμαστε τα εξής:

 1. Κάτοψη
 2. Το τίτλο ιδιοκτησίας (είτε το συμβόλαιο είτε το Ε9)
 3. Παράβολο με κωδικό 8012 (5 Ευρω)
 4. Αριθμός οικοδομικής αδείας 

Προαιρετικά:

 1. Το φύλλο συντήρησης λέβητα
 2. Αντίγραφο της δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (εάν το έχουμε δηλώσει).

Επίσης χρειαζόμαστε για την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού:

– Τα γενικά στοιχεία του κτηρίου

– Οδός, αριθμό, περιοχή, Τ.Κ.

– Αρ. ιδιοκτησίας (πχ διαμέρισμα)

– Τα ακριβή τετραγωνικά μέτρα ακινήτου

– Έτος ολοκλήρωσης της ανέγερσης κτηρίου

– Αιτία έκδοσης ΠΕΑ

– Τα στοιχεία του αρμόδιου επικοινωνίας (ιδιότητα, όνοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας)

– Στοιχεία ιδιοκτήτη ακινήτου (όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ)

Οι συστάσεις είναι ένας κατάλογος από προτεινόμενες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου. Οι συστάσεις πραγματοποιούνται από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή που πραγματοποιεί την έκδοση ΠΕΑ και θα πρέπει να είναι τεχνικά υλοποιήσιμες.

Σε περίπτωση μη κατοχής ενεργειακού πιστοποιητικού ο ιδιοκτήτης μπορεί να αντιμετωπίσει πρόστιμα από 1.000 εως 10.000 ευρώ.

Η έκδοση του παραβόλου για το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης είναι αποκλειστικά υποχρέωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου και η έκδοση του γίνεται στο ΑΦΜ του. Το παράβολο το αποκτάτε συμπληρώνοντας την ηλεκτρική φόρμα που θα βρείτε στο taxisnet.gr,